Annonse
Jobbanalysen skal danne grunnlaget for stillingsannonsen, jobbintervjuer og testene som følger. Det er et grunnelement for å sikre at man ikke vektlegger andre forhold som ikke er relevante. Foto: Charday Penn/iStock

Start med en grundig jobbanalyse for å rekruttere mangfold

Finans Norge har lenge jobbet med å sikre kjønnsbalansen i lederposisjoner og i nøkkelroller i den norske finansnæringen. I høst ble blant annet «Kvinner i Finans Charter» lansert av næringen selv etter inspirasjon fra Storbritannia. Finans Norges likestillingsindikatorer viser en positiv utvikling på denne fronten.

Nå har de tatt steget videre med å utarbeide en veileder som skal gi bedriftene praktiske råd og tips for å sikre mangfoldsaspektet i de ulike fasene av rekrutteringsprosessen.

Annonse
Annonse