Annonse

Styreplass har liten eller ingen effekt på lønn

LEST OM LEDELSE. Christine Blandhol, stipendiat på Princeton University i USA, har sammen med kollegaer fra University of Chicago, Statistisk sentralbyrå og Stockholm University, studert sammenhenger mellom styreplass og lønn i norske selskaper.

Blandhol sier til forskning.no at de finner at arbeidstagere i selskaper som har ansattrepresentasjon i styrene får høyere lønn og er mindre utsatt for svingninger i selskapets lønnsomhet.

Annonse
Annonse