Annonse
Innovasjonsnettverkene Anne Haugen Gausdal forsker på, arrangerer aktiviteter for medlemsbedrifter, for eksempel workshops der formålet er å koble sammen krevende kunder og leverandører. Foto: Istock (illustrasjonsfoto)

Tillit sentralt for å skape innovasjon i nettverk

Nyskaping kan skje i åpne og lukkede nettverk. Dagens Perspektiv har i en artikkel om ekstremvarianten av tillitsbasert ledelse sett nærmere på hvordan uformelle nettverk bidro til utvikling av atomteknologi og atomreaktoren på Kjeller. 

Annonse
Annonse