Annonse
Konsernsjefene Runar Hollevik i Norgesgruppen og Gunnar Hovland i Tine er stolte av det klimasamarbeidet mat og landbruksbransjen har fått til gjennom Skift. Foto: Knut Petter Rønne

Topptung klimasatsing i Mat-Norge

Norgesgruppen, Tine, Coca-Cola, Bama, Nortura Yara, Arntzen de Besche og PWC utgjør en av flere arbeidsgrupper som er etablert gjennom næringslivets klimaintitiativ Skift. De sju næringslivsaktørene har dannet en egen arbeidsgruppe som har forpliktet seg til å bidra til å redusere klimagassutslipp på fem prioriterte områder innen mat og landbruk (se faktaboks).

Mens verdens toppledere diskuterer globale klimamål i Glasgow i Skottland, møter Dagens Perspektiv toppsjefene for to av deltakerne i Mat og landbruks-gruppen i Skift.

Annonse
Annonse