Annonse
Foto: Fcscafeine | Dreamstime

Ikke syk – ikke frisk

Chris Foss ser ut som en hvilken som helst sprek, aktiv og frisk pensjonist med mange jern i ilden der han kommer meg i møte. Han smiler og er fornøyd med livet, men er samtidig en av dem som har opplevd det som beintøft å bli rammet av, og behandlet for, kreft. Foss er nestleder i Munn- og halskreftforeningen, og en «likeperson». Det vil si en person som har vært gjennom sykdom og behandling, og som har bearbeidet sin egen sykdom. Erfaringene bruker han i møter med andre pasienter, både i én til én-møter, i kurs og i andre sammenhenger.

Annonse
Annonse