Annonse
Unni og Jon Ramsvatn håper de en gang kan ta imot brukere i terapihagen de har etablert på gården. Men for å få til dette, trenger de en avtale med det offentlige om kjøp av tjenester over tid. Jon er blant annet gartner. Unni har erfaring med mat, helse, ledelse og mindfulness. Foto: Eva Kylland

Laget sin egen ­terapihage

To doktorgradsstudier fra Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, viser positive resultater for naturbasert rehabilitering av sykemeldte med stressrelaterte/lettere psykiske problemer.

Hagen kan være et godt tilbud, ­særlig for de som sliter med lettere ­psykiske ­utfordringer

Annonse
Annonse