Annonse
Basert på salgsøkningen dagligvarebutikkene i Norge og Vinmonopolet har hatt i løpet av koronatiden, er det mulig å legge til rette for totalt 8200 flere arbeidsplasser, 6,6 milliarder kroner høyere verdiskaping og 3,7 milliarder kroner mer i offentlige inntekter i dagligvarebransjen hvis grensehandelen ble stanset permanent. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix.

Stengte grenser åpner opp for 8200 norske arbeidsplasser

Fra midten av mars har grensehandelen nær opphørt på grunn av stengte grenser.

Beregninger fra Menon Economics viser at et varig bortfall av grensehandel kan bety økt norsk verdiskaping på 12 milliarder kroner i økt omsetning for norske dagligvarebutikker og Vinmonopolet.

Det åpner også for 8200 flere norske arbeidsplasser og mer enn 3,7 milliarder i økte skatteinntekter til stat og kommuner i Norge.

Annonse
Annonse