Annonse
Målene land har satt for å nå forpliktelsene i Parisavtalen, er ikke i nærheten av å være ambisiøse nok, advarer FNs klimasjef Patricia Espinosa før klimakonferansen COP26. Foto: Charlie Riedel / AP / NTB      

FN​Gjeldende lovnader om utslippskutt er langt fra nok

– Vi er ikke i nærheten av der vitenskapen sier at vi burde være, sier FNs klimasjef Patricia Espinosa i en uttalelse.

Planene som er lagt sammen fra alle de 192 landene som skal delta på klimakonferansen COP26 i Glasgow fra søndag, vil føre til en økning i de totale utslippene av klimagasser på rundt 16 prosent innen 2030, sammenlignet med nivået i 2010.

Det vil sette den globale oppvarmingen på kurs mot 2,7 grader økning innen slutten av århundret, ifølge rapporten.

I avtalen som ble inngått på klimatoppmøtet i Paris i 2015, forpliktet mer enn 190 land seg til å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader over førindustrielt nivå, helst maksimalt 1,5 grad.

For å gjøre dette mulig må utslippene i 2030 være kuttet med 45 prosent fra 2010-nivå, ifølge FN. Espinosa ber alle deltakerland om å være langt mer ambisiøse.

– Å overstige temperaturmålene vil føre til en ustabil verden og endeløs lidelse, særlig for dem som har bidratt minst til utslippene av klimagasser i atmosfæren, sier Espinosa.

Rapporten ser på lands nasjonale mål for å nå forpliktelsene i Parisavtalen fra 2015, kjent som NDC. I tråd med Parisavtalen skal disse revideres med fem års mellomrom.

Hensikten er at landene skal vise økende ambisjoner for klimahandling. Den første fristen gikk ut i fjor.

Annonse
Annonse