Annonse
Danske kommuner styres i for stor grad av embetsverket, mener et flertall av danske politikere.  Foto: iStock / Westersoe 

Halvparten av danske lokalpolitikere mener embetsverket er for mektig

Hver andre lokalpolitiker svarer i en spørreundersøkelse at de opplever at lokale embetsmenn har for stor makt i deres kommune. 

Med embetsverket menes det først og fremst kommunedirektørene og deres stab.

Annonse
Annonse