Annonse
– Det er tid som er knapphetsfaktoren, ikke kapital. Selv om svært store investeringer kreves, spesielt på kort sikt, er tilleggskostnadene ved å nå 1,5 °C mindre enn 1 prosent av globalt BNP de neste 30 årene, sier Remi Eriksen.   Foto: DNV.

DNV-rapport​Nullutslipp i Europa ikke nok til å nå 1,5 gradersmålet

Det er et betydelig gap mellom 1,5-gradersmålet og vår mest sannsynlige fremtid, viser en rapport fra DNV.

I rapporten «Pathway to Net Zero Emissions» viser DNV hvordan vi kan komme på rett spor. Det er ikke for sent å nå målene, men kraftige tiltak må iverksettes umiddelbart.

Nord-Amerika og Europa må bli karbonnøytrale i 2042 og Kina må redusere sine utslipp med 98 prosent innen 2050.

Karbonfangst må bli en vesentlig del av energisystemet innen 2050, viser rapporten.

Annonse
Annonse