Annonse
Det har lenge vært konsensus og tverrpolitisk enighet om at det offentlige skal bli bedre på digitale løsninger. Foto: Computas

Pandemien ga digitaliseringsgjennombrudd for offentlig sektor

Gjennom pandemien har det offentlige eskalert sin bruk av skytjenester, gjennomført tidenes kompetanseløft og planlegger for ytterligere investeringer.

På vegne av IT-selskapet Computas gjennomførte Norstat i sommeren en undersøkelse blant IT-beslutningstakere i både privat og offentlig sektor i Norge.

I undersøkelsen kommer det frem at det har vært en enorm fremdrift i å utvikle og ta i bruk digitale tjenester, og det offentlige er ikke noe unntak.

Annonse
Annonse