Annonse

Finansielle utfordringer i klimaøkonomien

Arild Hervik er professor emeritus ved Høgskolen i Molde.

SYNSPUNKT. Oppdrettsnæringen er en 60 år gammel næring i Norge . Det er en forskningsbasert eksportnæring som nå nærmer seg 70 milliarder kroner i eksportverdi . I 1994 hadde jeg et foredrag som invitert foreleser på Forskermøte for sosialøkonomer med tittelen «Anvendte nytte- kostnadsanalyser». Jeg fant igjen det foredraget jeg holdt, og det står seg faglig idag .

Annonse
Annonse