Annonse
KRAV:– Vi forventer at alle landets kommuner har akuttberedskapen i barnevernstjenesten i orden, og vil foreslå dette som et krav i ny barnevernslov, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Barnevernet​Mange kommuner mangler akuttberedskap

Regjeringen har satt et klart mål om at alle landets kommuner skal ha en forsvarlig akuttberedskap i barnevernstjenesten. En ny kartlegging viser at det er et stykke igjen til målet er nådd.

86 prosent av landets barneverntjenester har etablert en akuttberedskap, ifølge en innrapportering fra fylkesmennene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Stor variasjon

Situasjonen varierer sterkt fra fylke til fylke. Dårligst står det til i Oppland, der et flertall av kommunene, 17 av 26 kommuner, mangler akuttberedskap i barnevernstjenesten.

Annonse
Annonse