Annonse
Døtrene til innvandrere er langt oftere i jobb enn mødrene. Foto: Paulus Rusyanto | Dreamstime.com.

Norskfødte med innvandrerforeldre tjener bedre enn foreldrene

Statistisk sentralbyrå har gjort en analyse hvor de har sett på norskfødte med innvandrerforeldre i aldersgruppen 30–39 år i 2016 og i hvilken grad deres foreldres utdannings- og inntektsnivå har blitt overført til neste generasjon.

Annonse
Annonse