Annonse
En Nissan Leaf og en Buddy elbil kjører i kollektivfeltet på Mosseveien E18.  Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Sterk vekst i kjøringen med elbiler og hybrider

De samlede kjørelengdene for norske elbiler og hybridbiler økte med mer enn 40 prosent fra 2016 til 2017 og sto til sammen for rundt 10 prosent av all kjøring med norske personbiler i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Bestanden av norskregistrerte elbiler og hybridbiler vokste sterkt i 2017 og kjørelengdene som ble tilbakelagt med disse biltypene, økte dermed også markert.

Annonse
Annonse