Annonse
Foto: I år alene er FHI forespeilet økte NHN-kostnader på 13 mill. Det er å anse som permanente kostnader vi må ta med oss inn i 2020 og videre, sier Marc Gayorfar.

Ansatte i helseforvaltningen fortviler​Ber Stortinget om hjelp

Ansatte ved Folkehelseinstituttet (FHI) har lenge vært svært kritiske til innføringen av såkalt konsernmodell for helseforvaltningen. Riksrevisjonenes rapport om anskaffelsesrutinene ses på som et bevis på at omorganiseringen har slått feil.

Ber Stortinget om hjelp

Nå håper de ansatte at Stortinget gjennom budsjettbehandlingen vil ta grep for å bedre forholdene.

Annonse
Annonse