Annonse
Undersøkelsen viser at tingrettene samlet kunne behandlet 8 prosent flere saker i 2018. 20 tingretter hadde et effektiviseringspotensial på mer enn 20 prosent. Foto: André Lorentsen / NTB scanpix.

Riksrevisjonen​Domstolene bryter lovpålagte tidsfrister

Tingrettene og lagmannsrettene bruker for lang tid på å behandle straffesaker og tvistesaker, viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen.

– At mange domstoler ikke når målene for saksbehandlingstid, særlig i straffesaker, er svært alvorlig. Det kan få konsekvenser for rettssikkerheten til enkeltmennesker og for tilliten til rettssystemet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Annonse
Annonse