Annonse
Leder Magne Aasbrenn i Noregs Mållag mener høstens språkvedtak i de nye kommunene og fylkeskommunene er kjempeviktige for nynorsken. Foto: Noregs Mållag
Leder Magne Aasbrenn i Noregs Mållag mener høstens språkvedtak i de nye kommunene og fylkeskommunene er kjempeviktige for nynorsken.  Foto: Noregs Mållag

Nye Norge ​Forberedt på språkstrid

De såkalte fellesnemndene har så langt gjort mye av jobben med å forberede de nye sammenslåtte kommunene og fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Flere av dem har gjort intensjonsavtaler om fremtidig språkform, men det formelle vedtaket skal fattes av de nye kommunestyrene og fylkestingene før sammenslåingen trer i kraft. Da blir vedtakene også en del av den nye målvedtaksforskriften som skal gjelde fra 1. januar.

Vår erfaring er at nøytral språkform i kommunene i minst 90 prosent av tilfellene betyr bokmål

Annonse
Annonse