Annonse
Foto: Wes Grant

Full stans i kommunene

Det viser nye tall fra Teknisk beregningsutvalg i kommunesektoren basert på Nasjonalregnskapet.

I kommunesektoren bruker man en indikator for å måle aktiviteten og hvordan denne endrer seg. Her fanges det opp endringer i sysselsettingen, antall timeverk og hvor mye varer og tjenester som kjøpes inn og produseres av kommunene i tillegg til nye investeringer.

Tallene som ble presentert mandag, viser at kommunenes økonomi har generelt vært svært god de siste årene.

Annonse
Annonse