Annonse
Hillary Rodham Clinton sammen med Inge Jan Henjesand er rektor ved Handelshøyskolen BI, på Handelshøyskolen BI, under et arrangement tidligere i år. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Handelshøyskolen BI frykter statlig subsidiert konkurranse

En satsing på livslang læring er ambisiøst, nødvendig og vil har stor betydning for det norske arbeidslivet.

Det er hovedbildet som tegnes av de mange høringssvarene som er kommet inn til Markussen-utvalgets rapport om livslang læring - lærekraftig utvikling.

Høringsfristen gikk ut denne uken.

Det er stor oppslutning om utvalgets hovedmål om å styrke tilbudet av utdanning og opplæring styrt av arbeidslivets behov.

Annonse
Annonse