Annonse
Havforskningsinstituttets forskningsfartøy «Kronprins Haakon» ankommer Bergen   Foto: Kjartan Mæstad/Havforskningsinstituttet

Klimavennlige statsetater

Sist uke fortalte skattedirektør Hans Christian Holte om hvordan Skatteetaten – helt uavhengig av politiske vedtak og tildelingsbrev – på egen kjøl hadde vedtatt å redusere egne flyreiser for å bidra til et bedre klima.

Etatens folk skal neste år fly 10 prosent mindre enn i innværende år, har Skatteetaten vedtatt.

Annonse
Annonse