Annonse
Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse og omsorgs­departementet mener Riksrevisjonen blander kortene i sin kritikk av Norsk Helsenett.  Foto: Esten Borgos

Mener Riksrevisjonen blander kortene

I 2016 overtok Norsk Helsenett jobben med å besørge anskaffelser for 10 ulike helseetater. Målet var innsparinger på rundt 10 milliarder kroner innen ti år.

Etter to år er kostnadene til anskaffelser nesten fordoblet, viser en gjennomgang fra Riksrevisjonen.

– Helsedepartementet har gjort et forsøkt på å rasjonalisere og effektivisere sine egne anskaffelser av administrative tjenester. Det forsøket var særdeles lite vellykket, fastslår riksrevisor Per Kristian Foss.  

Annonse
Annonse