Annonse
Strømforbruk i Fastlands-Norge. Figuren viser at elektrifisering av transport ikke vil gi en stor økning i samlet strømforbruk i Norge. Samtidig kan strøm til bygg gå ned fra dagens nivå. Innen industri, petroleumsnæringen og datasentre kan det derimot bli en betydelig oppgang strømforbruket fremover. Foto: Kilde: SSB 2000 til 2018 og NVEs referansebane mot 2040. 

NVE​Spår kraftig oppgang i strømforbruket

I Norge er det først og fremst industri, datasentre, og petroleumsnæringen som driver forbruket opp.

– Flere elbiler vil ikke gi noen stor oppgang i forbruket av strøm i Norge. I bygninger sørger energieffektivisering for at strømbruken går ned. Derimot kan industri, datasentre og petroleumsnæringen gi en kraftig vekst i strømforbruket i Norge, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i NVE.

NVE har beregnet at strømforbruket i Norge kan stige fra 136 TWh i 2018 til 159 TWh 2040.

Annonse
Annonse