Annonse
Rapporten viser blant annet at det brukes langt mer ressurser enn hva jorden klarer å generere. Foto: EPA/FREEK VAN DEN BERGH.

Undersøkelse​Verden når ikke FNs bærekraftsmål før i 2073 - 43 år for sent

Bærekraftsmålene er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Annonse
Annonse