Annonse
Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix.

Hovedopptaket​70.731 har takket ja til studieplass

Etter hovedopptaket kjøres det et suppleringsopptak for søkere som har fått nytt tilbud eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovedopptaket.

Frist for å svare på suppleringsopptaket er 1. august. Til enkelte studier kan universitetene og høgskolene etterfylle studieplasser fra omtrent 4. august og utover.

I etterfyllingsopptaket blir det lagt ut svar bare til de som får nytt tilbud.

I 2019 svarte 66 045 (65,4 %) av søkerne ja til det tilbudet de hadde fått om studieplass.

Annonse
Annonse