Annonse
Så tett med folk som det var under åpningen av Stortinget i fjor, vil det ikke bli under åpningen av det 165. storting i høst. Koronapandemien legger strenge begrensninger for hvem som kan delta.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix  

Bare de øverste statsmaktene får overvære Stortingets åpning i år

Stortingets åpning om høsten er tradisjonelt den dagen som samler flest mennesker i stortingssalen i løpet av året. Ved årets åpning av det 165. storting 2. oktober settes det imidlertid strenge restriksjoner for hvem som får delta på grunn av koronaviruset.

Kun landets øverste statsmakter – kongehusets representanter, landets 169 stortingsrepresentanter, regjeringen og Høyesterett – får være til stede i salen 2. oktober.

– Vanligvis er det rundt 750 personer som deltar under åpningen, men i år har presidentskapet bestemt at vi må være under 200 personer i tråd med gjeldende smittevernregler, sier stortingspresident Tone Tone Wilhelmsen Trøen (H) til NTB.

– Vi ønsker å holde fast ved at vi skal ha høytidelig åpning, samtidig som vi vil ta vår del av smittevernansvaret. Det blir en historisk annerledes åpning av Stortinget, sier hun.

Kutter prosesjon og mingling

Vanligvis inviterer både partiene og regjeringen mange gjester til åpningen, men gjestelistene vil i år bli kraftig kuttet ned på. Presidentskapet har også besluttet å droppe den tradisjonelle embetsmannsprosesjonen, bestående av høytstående sivile og militære embetsmenn, som har vært en fast del av åpningsseremonien helt tilbake til 1814.

Åpningsseremonien blir også kortet ned på, og den tradisjonelle mingleseansen i etterkant kuttes ut i år, forteller Trøen.

Smittevernrestriksjonene som ble innført på Stortinget i våres, blir også videreført i høst.

– Vi hadde håpet at smittesituasjonen skulle tilsi at vi kunne lempe på noen restriksjoner, men slik er jo ikke situasjonen, sier Trøen.

Det innebærer en fortsatt anbefaling om at partiene kun stiller med 87 representanter ved votering i samme styrkeforhold som når det er full sal. Stortinget er beslutningsdyktig når over halvparten av representantene er til stede.

Pleksiglassene består

Møteprogrammet og spørretimen vil gå som normalt i høst, mens komitéhøringer fortsatt i hovedsak vil være skriftlige eller digitale. Stortinget åpner heller ikke for besøk av skoleklasser eller andre omvisninger i høst.

– Vi er dessverre ikke nå det åpne huset vi ønsker å være, men alt handler om å ivareta det viktigste – den parlamentariske kjernevirksomheten og å ha fremdrift i de sakene vi har til behandling, sier Trøen.

Publikumsgalleriet vil imidlertid være åpent, men med regler for avstand og maksantall.

De til dels utskjelte pleksiglassene mellom setene i stortingssalen, som måtte installeres da KrF krevde full sal under votering om bioteknologiloven i mai, blir også stående.

Pleksiglassløsningen kostet 225.000 kroner, og Trøen mener Stortinget uansett måtte ha gjort den investeringen.

– Det mente vi også den gangen, for pleksiglassene har sin funksjon selv når det ikke er full sal, fordi mange representanter sitter tett ved siden av hverandre også til vanlig, sier hun.

Trøen tror likevel ikke glassene vil bli en permanent installasjon i stortingssalen, men at de vil være der så lenge pandemisituasjonen vedvarer.

Annonse
Annonse