Annonse
Lene Vågslid (Ap) er leder i Stortingets justiskomité og svært kritisk til hvordan politireformen har utviklet seg.  Foto: Bernt Sønvisen

– Politireformens største problem er at den er underfinansiert

– Regjeringen har ikke greid å styrke førstelinjen, til tross for klare vedtak i Stortinget om at alle gjenværende tjenestesteder skulle styrkes. Dermed har politiet blitt svekket lokalt, sier lederen i Stortingets justiskomité, Arbeiderpartiets Lene Vågslid. 

Annonse
Annonse