Annonse
Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen legger fredag fram partiets alternative statsbudsjett for 2021.  Foto: Ryan Kelly / NTB      

Rødt til valg på titalls milliarder i økte skatter

– Vi merker oss at høyresiden skremmer med at Rødt vil øke skattene. Men der regjeringen har stått for skattekutt for de rikeste og velferdskutt for folk flest, vil Rødt at den rikeste prosenten skal bidra med vesentlig mer, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

– Milliardærene vil merke Rødts politikk, konstaterer hun overfor NTB.

Tanken bak Rødts forslag er styrket velferd og omfordeling: Partiet lover ingen økt skatt for folk som tjener under 600.000 kroner, altså mer enn to av tre nordmenn.

Rødts budsjettalternativ for 2021 legges fram fredag. Det vil nok bli studert nøye av de øvrige rødgrønne partiene. Meningsmålingene viser nemlig at Rødt kan havne på vippen hvis det blir rødgrønt flertall i valget neste høst. I Oslo samarbeider et rødgrønt byråd med Rødt.

Arv og formue

Dette er noen av de øvrige punktene i Rødts skatteopplegg:

  • Gradvis økt skatt for folk som tjener mellom 600.000 og 2 millioner kroner.

  • Betydelig skatteøkning for de med inntekter over 2 millioner – de 1 prosent rikeste.

  • Arveskatt, men med bunnfradrag på 5 millioner. Gradvis hardere skattlegging av arv over dette.

  • 14 milliarder hentes inn i en progressiv formuesskatt, mens 6 milliarder hentes inn i økt skatt på utbytte. En person med over 50 millioner i formue vil i snitt få nesten 1,3 millioner kroner mer i formuesskatt med Rødts opplegg.

– Arv forsterker forskjellene når formuer går i arv, sier Martinussen.

Rødt vil samtidig ha skattekutt til de som pendler, er fagorganisert og er enslige forsørgere.

Som i 2013

Totalt summerer skatteøkningene seg til 25,8 milliarder. Med avgiftsøkninger på 4 milliarder kroner vil Rødts opplegg bringe skattene og avgiftene omtrent på nivå med 2013, da de rødgrønne partiene overlot makten til de borgerlige.

Samlet sett har de borgerlige kuttet skatter og avgifter med rundt 30 milliarder kroner siden 2013.

– Det viktigste er at et nytt flertall fører en ny politikk, sier Martinussen om muligheten for å bli enig med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om et skatteopplegg.

– Vi frykter en rødgrønn reprise, hvor Ap lover stillstand i skattenivå og holder det løftet, men hvor forskjellene øker. Vi trenger flere penger i fellesskapets kasse, og Rødt har en bukett med forslag for å få til det uten at folk flest må betale mer.

Arbeiderpartiet har i sitt opplegg et løfte om å kompensere med skattelette for vanlige folk hvis avgiftsnivået i Norge økes i neste stortingsperiode. Partiet øker formuesskatten med 7,2 milliarder kroner. Verken SV eller Sp har foreløpig lagt fram sine skatte- og avgiftsopplegg for 2021.

Annonse
Annonse