Annonse
Marit Arnstad er Senterpartiets parlamentariske leder, og leder for programkomiteen. Nå vil hun legge ned Politidirektoratet.  Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix      

Senterpartiet vil legge ned Politidirektoratet

«Vi vil legge ned Politidirektoratet og overføre deres oppgaver til politidistriktene, særorganene og Justis- og beredskapsdepartementets politiavdeling», heter det i utkastet til Senterpartiets nye partiprogram.

Utkastet er under arbeid, og presenteres 1. oktober, skriver Nationen.

Programkomiteens leder, Marit Arnstad, mener direktoratet har blitt unødvendig stort.

– Politidirektoratet eser stadig ut. Deres oppgaver må overføres til politidistriktene og departementet, sier hun.

Arnstad mener ressursene som går til mellomledelse må føres i retning det operative, men legger til at Politidirektoratet ikke er alene i denne utviklingen.

– Norsk politi er på vei til å bli fylt med mellomledere. Før var politiet en pyramide som var tungt bemannet på bunnen og tynt på toppen, men nå har det blitt en pære full av nye mellomledere.

Politidirektoratet (POD) ble etablert i 2000, og har ansvar for faglig ledelse og ressursstyring i politiet. Direktoratet har 282 fast ansatte.

Annonse
Annonse