Annonse
– Skatteetaten skal raskt etablere en så enkel og effektiv ordning som mulig. Samtidig er det viktig at rask og automatisert saksbehandling ikke går på bekostning av etterlevelse av regelverket. Derfor vil kontrollrutiner for kompensasjonsordningen ha høy prioritet i Skatteetaten, understreker skattedirektøren. Foto: Skatteetaten.

Skatteetaten skal forvalte kompensasjonsordningen for næringslivet

Regjeringen la fredag frem stortingsproposisjon om kompensasjonsordningen for næringslivet.

Ordningen, som er en del av den tredje krisepakken, gjelder for bedrifter med vesentlig inntektsfall som følge av koronakrisen.

Målet for ordningen er å holde flere virksomheter flytende gjennom krisen og dermed unngå konkurser i størst mulig grad.

Annonse
Annonse