Annonse
Vi kan ikke gi oss før vi med sikkerhet vet og ser at vi klarer å inkludere og få ut det store potensialet som ligger på tvers av alle mangfoldsvariablene, skriver Martin Aasen. Foto: Rawpixel / iStock

Mangfold er en konkurransefordel

Martin Aasen er administrerende direktør i BDO Norge.

SYNSPUNKT. Hver oktober markeres global diversity awareness month verden over for å feire og omfavne mangfoldet. I en måned som denne spør «pappa Martin» seg selv; hvor god er jeg til å bygge det inkluderende samfunnet jeg ønsker for mine to barn? Og, «næringslivsleder Martin» spør seg selv; hvor gode er vi i selskapet jeg leder og i bransjen jeg tilhører? Begge spørsmålene henger sammen.

Som stolt pappa til min datter og sønn, er jeg opptatt av at de skal ha akkurat like muligheter; at dørene skal åpne seg for dem i kraft av drømmer, evner og innsats - ikke basert på hvilket kjønn de tilfeldigvis er født med. Mangfold handler dessuten om mye mer enn kjønn, som etnisitet, kjønnsidentitet, seksuell orientering, religion, kompetanse, alder, funksjonsgrad, med mer.

Allerede i 2015 dokumenterte konsulentselskapet McKinsey at selskaper som har god kjønnsbalanse har 15 prosent større sannsynlighet for å levere overskudd over gjennomsnittet. Selskaper som lykkes med etnisk mangfold har så mye som 35 prosent større sannsynlighet for bedre resultater enn gjennomsnittet. Mangfold er en konkurransefordel.

Vi er forpliktet

Kjønnsbalanse er en vedvarende utfordring i Norge - også i revisjons og rådgivningsbransjen. I flere år har vi hatt et overordnet mål og etterhvert konkrete måltall for andel kvinner på alle nivåer i BDO – og særlig på leder- og partnernivå. Dessverre er vi fortsatt ikke i nærheten av der vi ønsker å være. Av våre nyansatte er 60 prosent kvinner, men det vil ta lang tid før det gir effekt på vår kvinneandel blant partnere, som er på 18 prosent. Erkjennelse er første steg på veien til å lykkes.

Vi kan ikke gi oss før vi med sikkerhet vet og ser at vi klarer å inkludere og få ut det store potensialet som ligger på tvers av alle mangfoldsvariablene. Norsk næringsliv har lenge hatt et stort mulighetsrom foran seg. Mange er allerede godt i gang med å ta ansvaret sitt, og viser vei.

Effektivitet og anstendighet

Det ligger utrolig mye potensiale og kompetanse i enkeltmenneskers forskjellige bakgrunner, erfaringer og preferanser. Bredden beriker oss og vi vet at det gir ekstra verdiskaping for vår bransje, våre kunder og samfunnet.

Det er for lengst konstatert at mangfold er lønnsomt når det ledes riktig. Utallige undersøkelser slår fast at mangfold gir økt innovasjon og kreativitet; det optimaliserer oppgaveløsning og gir større avkastning på bunnlinja. Vi vet også at kampen om de skarpeste hodene er hard og at talenter forventer en arbeidskultur preget av muligheter, likeverd, respekt, og rettferdighet.

Hvordan kan vi og våre omgivelser dermed forsvare en samtid der tusenvis av nordmenn med funksjonsnedsettelser står utenfor arbeidslivet? Eller der etnisk bakgrunn kan avgjøre om du blir invitert til intervju eller ikke? Hvor akseptabelt er det at mange minoritetskvinner opplever doble glasstak på jobb? Hva mister vi når arbeidssøkere over 50 år opplever at de ikke er attraktive i arbeidsmarkedet?

Vi både kan og bør gjøre mer enn å kle på LinkedIn-kontoen vår med regnbuefarger hver vår.

Kampen for oss alle

Mangfoldsmåneden kan fort bli høysesong for honnørord uten substans. For å oppnå resultater har vi etablert et eget mangfoldsnettverk på tvers av våre kontorer og regioner over hele landet. Mangfoldsambassadørene vil ha lokalt ansvar for gjennomføring av aktiviteter og tiltak, oppfølging og rapportering på måltallene.  

Vi vet at arbeidslivsdiskriminering kan være resultat av rasisme og hat for marginaliserte grupper og «annerledeshet», noe vi har nulltoleranse for. Likevel er dette et problem som ofte har røtter i manglende bevissthet og kunnskap blant ledelsen og i virksomheten. Derfor forplikter vi oss også til å heve mangfoldskompetansen, også for å redusere våre blindsoner.

Å piske seg selv for fortidens unnlatelsessynder fører ikke til faktisk fremgang. Vi velger en bevisst strategi som går på å dele våre betraktninger og vårt arbeid på området, i håp om å også lære av andre om hvordan vi i fellesskap kan lykkes.

Min ambisjon er at vår forpliktelse til mangfold skaper nye vennskap, allianser og ringvirkninger i økosystemet vi er en del av, i vår kundeportefølje og blant våre samarbeidspartnere. Det finnes ikke et bedre tidspunkt å brette opp ermene på enn Mangfoldsmåneden vi er inne i.

Annonse
Annonse