Annonse

5 måter å ødelegge medarbeideres motivasjon på

Hos entrepreneur.com har forfatter og bedriftseier Kristin Marquet listet opp en del måter å oppføre seg på som hun mener rett og slett bidrar til å kvele medarbeidermotivasjon. Dette er fem av dem:

 • Å bedrive detaljstyring
  Ansetter du talentfulle, hardtarbeidende folk må du slippe tøylene såpass at de faktisk får gjort jobben sin.     
   
 • Å være mest opptatt av medarbeideres feil og svakheter
  Hvis du aldri fokuserer på medarbeidernes sterke sider og det de får til, bidrar det til at de blir apatiske og mindre produktive.
   
 • Å kommunisere dårlig
  Hvis du ikke ber om innspill og lytter til tilbakemeldinger, bekymringer og ideer, risikerer du at medarbeiderne føler at de ikke har noen innflytelse.
   
 • Å tære på tilliten
  Hvis du sier at du skal gjøre noe for dine ansatte, men ikke følger opp, tærer det på tilliten. Holder du det du lover, bidrar det på sin side til å bygge tillit.
   
 • Å ha urealistiske forventninger
  Hvis medarbeiderne hele veien blir presentert for stramme deadlines og hastesaker det er umulig å gjennomføre, er gjerne resultatet at de føler seg overveldet.  Noe som igjen øker risikoen for å miste medarbeidere. 

Kilde: entrepreneur.com

Annonse
Annonse