Annonse

9 av 10 trives på jobb

Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, la nylig frem oppdaterte fakta om norsk arbeidsmiljø og arbeidsliv. I en artikkel på hjemmesidene sine oppsummerer de fakta og utviklingstrekk. Dette er noen av dem:

Annonse
Annonse