Annonse

Å sprenge HR i lufta? Tvert imot

«HR» står for Human Resources, selv i Norge hvor det sjeldent eller aldri er oversatt. Begrep­et henviser enten til selskapets menneskelige ressurser, eller til avdelingen som bistår i deres forvaltning, nemlig HR-avdelingen, eller «HR-funksjon» som den også kalles. Avdelingens hensikt er å sørge for at organisasjonen har riktig personal og kompetanse til å støtte dens utvikling og konkurransedyktighet til enhver tid.

Annonse
Annonse