Annonse
INNFLYTELSE: Miguel Arias Canete er en sentral figur i EUs delegasjon til klimatoppmøtet. Forsker Jon Birger Skjærseth tror EU vil spille en viktig rolle når resultatene av toppmøtet skal skapes.  

Aktuelt: EU kan vippe Paris-møtet i riktig retning

Toppledere fra hele verden møtes i disse dager til klimatoppmøtet COP21 i Paris, og det er ingen tvil om at EU vil ha store ambisjoner når det gjelder den avtalen som til slutt skal komme ut av toppmøtet. Blant annet har EU ambisjoner om å få til en langsiktig plan for utslippsreduksjon, slik at kuttene representerer en 50 prosents utslippsreduksjon i 2050 i forhold til 1990.

Annonse
Annonse