Annonse

Ansiennitets­prinsippet

Spørsmål: Jeg er en mellomleder som jobber i en bedrift med tre selvstendige avdelinger. En av avdelingene skal avvikles som forretningsområde. Når vi nå har begynt å diskutere utvelgelsen av hvem må sies opp, har tillitsmannen tatt til orde for at vi må anvende ansiennitetsprinsippet på tvers i hele bedriften. Har han rett i det?

Mellomleder

Annonse
Annonse