Annonse

Arbeidsrett: Spør juristene: Ansiennitets­beregning

Spørsmål:
Vi skal nedbemanne i bedriften vår. Vi har en rekke ansatte som startet sitt ansettelsesforhold som lærlinger på midlertidig kontrakt, men som senere har gått over fra å være fast ansatte. Må denne tiden medregnes i ansiennitetsberegningen?

Tidligere lærling 

Svar:

Annonse
Annonse