Annonse

Arbeidsrett: Spør juristene: Oppsigelse

Spørsmål:
Jeg er en ansatt som forventer å få oppsigelse fra mitt arbeidsforhold om kort tid. I min ansettelsesavtale står det at jeg har en oppsigelsestid på 3 måneder som begynner å løpe fra den dato en oppsigelse gis.

Betyr det at oppsigelsestiden på 3 måneder løper fra dato til dato – for eksempel fra 4. desember 2015 til 3. mars 2016?

Urolig Arbeidstager

Annonse
Annonse