Annonse

Arbeidsrett: Spør juristene: Oppsigelse

Spørsmål:
Vårt firma skal gjennomføre en nedbemanning og har vært gjennom en utvelgelsesprosess av hvilke ansatte som må gå. I utvelgelsesprosessen så har vi vektlagt de ansattes kompetanse, ansiennitet, og sosiale forhold, samt bedriftens videre behov fremover. Ut fra denne vurderingen så ser vi at den av de ansatte med kortest ansiennitet og dårligst kompetanse, også for tiden er i foreldrepermisjon. Er vi da avskåret fra å si opp vedkommende?

Personalassistent

Annonse
Annonse