Annonse

Arbeidsrett: Spør juristene: Tyveri

Spørsmål:

Jeg er daglig leder i en sportsbutikk. Vi mistenker at en ansatt stjeler penger fra kassen. Vi har imidlertid ikke overvåkningskameraer som kan bevise dette. Derimot har vi en annen ansatt som bekrefter at hun har sett dette med egne øyne. I tillegg er det svært ofte avvik i kasseoppgjøret når den aktuelle ansatte har hatt vakt.

Er dette nok til å avskjedige vedkommende? Hvor mye må i så fall til for at vi skal ha et tilstrekkelig grunnlag for avskjed?

Daglig leder

Svar:

Annonse
Annonse