Annonse

Arbeidssted

Spørsmål: Vi er en landsomfattende virksomhet med avdelinger flere steder i Norge. En av arbeidstagerne har i arbeidsavtalen arbeidssted definert i en mindre by, men har i virkeligheten arbeidet ved et annet kontorsted gjennom flere år. Nå skal det sistnevnte kontorsted nedlegges og vedkommende vil bli bedt om å flytte til det arbeidsstedet hvor den opprinnelige arbeidsavtalen er definert. Vedkommende har varslet motstand mot dette. Det som kan komplisere saken, er også at vedkommende har arbeidet noen dager hver måned i Oslo. Hvordan håndterer vi dette?

Annonse
Annonse