Annonse

Arbeidstid

Spørsmål: Jeg er en arbeidstager i en mellomlederposisjon i kommunal virksomhet. Det er holdt klart at jeg er omfattet av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Således har jeg alltid fått overtidsgodtgjørelse når jeg har arbeidet mer enn den daglige og ukentlige oppsatte arbeidstid. I alle år har arbeidstagerne i virksomheten oppført det antall timer daglig vi har arbeidet. Nå har ledelsen bestemt seg for at vi skal også angi når vi møter på jobb og når arbeidet avsluttes. Har arbeidsgiver rett til å gjøre det?

Annonse
Annonse