Annonse

Avslått tilbud

Spørsmål: Vi har vurdert å si opp en del ansatte, fordi vi på grunn av produksjonsnedgang har en overtallig arbeidsstokk. En av de som vurderes sagt opp ble tilbudt en annen stilling i en annen enhet, men vedkommende valgte å takke nei. Har det betydning for vurderingen om en oppsigelse av ham vil være saklig?

Avdelingsleder

Annonse
Annonse