Annonse
Europaminister Vidar Helgesen (til høyre) på nabobesøk i Finland i sommer. Her møter han utenriksminister  Timo Soini.    

– Det demokratiske mandatet for den pågående EU-tilpasningen er uklar

Leder for Universitetet i Oslos senter for Europaforskning, Arena, professor Erik O. Eriksen, mener det er et problem at Norge innlemmes i stadig mer av EU-lovgivningen og følgelig blir stadig tettere knyttet til EU. 

– Tilpasningen skjer samtidig som en «respekterer» folkeavstemningsresultatet fra 1994, hvor et knapt flertall stemte nei. – Det demokratiske mandatet for denne pågående EU-tilpasningen er uklar, sier han.

Annonse
Annonse