Annonse

Det handler om inntekter

En vindturbins levealder avhenger selvsagt av dens egen suksess, men minst en seriøs studie har pekt på at turbinene slutter å være effektive etter om lag 15 år. Det skulle innebære en investeringskostnad på 28 øre/kwh for Fosen og Snillfjord hvis de fortsetter å levere 3,2 Twh hvert år. Prisen blir lavere med lengre levetid, men dessverre må også driftskostnadene tas med. Ifølge EIA utgjør disse rundt 20 prosent. Med andre ord skulle den totale kostnaden ende på 37,7 øre per kwh. 

Annonse
Annonse