Annonse

Du blir ikke slank av å veie deg!

Nylig arrangerte Den Norske Dataforening og Bo Hjort Christensen konferansen «ERP-systemer 2015». Selv om navnet kan gi inntrykk av at dette er for spesielt interesserte, er konferansen høyrelevant. Virksomheter over hele verden bruker hvert år milliarder av kroner på slike forretningssystemer for å operere mer effektivt, men lykkes altfor sjeldent med å oppnå det de ønsker. Bo & Co – med  Difi i ryggen – viser til verktøy for gevinstrealisering som redningen.

Annonse
Annonse