Annonse

Endringsledelse i et pedagogisk perspektiv

Omstilling i arbeidslivet setter vår endringskapasitet på prøve. Det gjelder både leder og medarbeidere. En grunnleggende forutsetning for å lykkes med endring, er å forstå utgangspunktet til den som skal endre og omstille seg. Lederen må vite noe om medarbeidernes beredskap for den aktuelle endring.

Annonse
Annonse