Annonse
Dagens praksis innebærer at personer som arbeider i et annet land i EØS-området kan sende opptjente trygdeytelser hjem til landet de kommer fra.  

EU strammer grepet om «velferdsturistene»

Det er ifølge EU/EØS-nytt dommen i den såkalte Alimanovic-saken som nå kan endre praksis. Alimanovic-saken gjelder personer som har fått avslag på å motta tysk «grunngaranti», en sosialhjelp som skal sikre hjelpetrengende arbeidssøkere et slags eksistensminimum. En tidligere dom har slått fast at Tyskland ikke trenger å utbetale denne sosialhjelpen til EU-borgere som flyttet til landet kun for å motta slike ytelser.

Annonse
Annonse