Annonse

Fagbevegelsens innflytelse: Fag­bevegelsen svekkes. ­Hvorfor?

En samlet fagbevegelse protesterte massivt mot Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. Fagbevegelsen ble overkjørt og loven ble iverksatt 1. juli. Fagbevegelsen argumenterte med at økt eiermakt som loven gir til selskaper og datterselskaper innebærer at tvister i arbeidslivet i mindre grad ikke vil bli løst ved de lokale forhandlingene mellom partene, men i rettsvesenet. Det skjer slik en rettsliggjøring av arbeidslivspolitikken.

Annonse
Annonse