Annonse

Ferie

Spørsmål: Arbeidstager er ansatt i en kommune. Han ble sykmeldt for ca. 2 år siden. Etter ett år i en sykmeldingsperiode, gikk vedkommende over på AAP (arbeidsavklaringspenger). I 2014, mens arbeidstager fortsatt var i sykmelding, skjer lønnsutbetalingen for juni. Vedkommende ble trukket for 5 ukers ferie i dette junioppgjøret og blir ikke innkalt til samtale med arbeidsgiver for å drøfte dette.

Annonse
Annonse